Praktijk Roosenboom - Specialist in psychische gezondheid
Hulp van Praktijk Roosenboom
Praktijk Roosenboom is een kleinschalig centrum voor de geestelijke gezondheidszorg en biedt tweedelijns zorg aan kinderen en volwassenen, hierbij moet u denken aan angst- en/of depressieve klachten, burn-out of klachten die kunnen ontstaan na een traumatische gebeurtenis. Het centrum heeft speciale expertise op het gebied van
AD(H)D bij kinderen en volwassenen.
Medicatie kan door de psychiater worden voorgeschreven.
 
Een verwijskaart van de huisarts is noodzakelijk.
Jeugdigen kunnen ook via wijk/sociale teams van gemeente doorverwezen worden naar onze praktijk. 
Kosten:
 
Aan de behandelingen zijn geen kosten verbonden, behoudens het eigen risico dat u voor alle medische behandelingen heeft. Voor 2017 vastgesteld op een minimum van € 385,00  
 
.