top of page

De behandeling van psychische problemen kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan een angststoornis door middel van een cognitieve gedragstherapie verbeteren of geheel verdwijnen. Bij bijvoorbeeld een langdurig bestaande depressie zal eerder voor farmacotherapie worden gekozen. Zo kunnen ook verschillende behandelvormen worden gecombineerd. U overlegt samen met uw behandelaar wat de beste aanpak van uw probleem is.

-Psychotherapie

(o.a. cognitieve gedragstherapie, cliënt gerichte therapie, inzichtgevende -psychotherapie) Psychotherapie is een vorm van behandeling door een psychotherapeut. Psychotherapie houdt zich bezig met psychosociale problematieken en psychiatrische stoornissen. Psychotherapeuten zijn hulpverleners die een gespecialiseerde psychotherapieopleiding hebben gevolgd. In Nederland is de titel psychotherapeut beschermd en mag alleen gevoerd worden indien men door de overheid als zodanig erkend wordt. Hun psychotherapeutische kennis is breed van aard en zij kunnen daarom gericht kiezen uit verschillende therapeutische methodieken.

Wat is cognitieve gedragstherapie: Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

-EMDR

Eye movement desensitization and reprocessing (afgekort EMDR) is een therapeutische behandelmethode die met name toegepast wordt bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze therapie is ontwikkeld door Francine Shapiro en bestaat sinds eind jaren 80.

Een essentieel element is het telkens wisselen van de aandacht van links naar rechts met oogbewegingen (de therapeut gaat met zijn of haar vingers zo'n 25 cm voor het gezicht van de cliënt heen en weer). Soms worden ook links-rechts geluiden via een koptelefoon toegepast of links-rechts aanrakingen op de knieën ('tappen').

EMDR wordt vaak toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit bij met name PTSS. Uit systematische reviews blijkt dat de werkzaamheid van EMDR inmiddels voldoende vaststaat. Er bestaan inmiddels 21 gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van psychisch trauma. Volgens de meest recente richtlijnen van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), de American Psychiatric Association (APA) en de Engelse overheid (NICE) is EMDR, met imaginaire exposure, de 'treatment of choice' voor psychotrauma. Een Nederlandse richtlijncommissie onder auspiciën van het Trimbos-Instituut, kwam recentelijk met een soortgelijk advies (Landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ (www.ggzrichtlijnen.nl): "EMDR één van de meest in aanmerking komende psychologische interventies bij PTSS. De methode is effectief en wordt door zijn aard door veel patiënten en therapeuten als relatief weinig emotioneel belastend ervaren". Onderzoek naar het nut van de oogbewegingen is in een recente overzichtsstudie eveneens bewezen. Om die reden staat EMDR voor de behandeling van PTSS in de categorie van therapieën met de hoogste effectiviteit

-Farmacotherapie

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen die kan worden ingezet als ondersteuning bij de psychische behandelingen

-Psycho-educatie

Psychoeducatie is een methode om de patient zo correct en begrijpelijk mogelijk te informeren over hun ziektebeeld, de gevolgen ervan en de mogelijke behandeling. Psychoeducatie legt sterk de nadruk op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om met bepaalde beperkingen om te kunnen gaan.

-Terugvalpreventie

Terugvalpreventie is het voorkomen van een terugval. Een herstelproces gaat met vallen en opstaan. Een terugval kan daarbij horen. Waardoor een terugval wordt veroorzaakt, verschilt per persoon. Bij de één is langdurige stress een trigger, bij de ander slaaptekort of werkdruk. Het is daarom belangrijk dat je de symptomen leert herkennen die op jou van toepassing zijn zodat je een mogelijke terugval kunt voorkomen. Een ander belangrijk onderdeel van terugvalpreventie is dat je van tevoren bedenkt wat je doet als je toch terugvalt. Het risico dat je helemaal terugvalt in oud gedrag wordt hiermee verkleind.

bottom of page