top of page

Beëindiging Praktijk Roosenboom:

Per 1 juni 2023 is onze praktijk definitief gesloten, in verband met het pensioen gaan, van psychiater Jim Roosenboom.


Denkt u eraan om tijdig uw medicatie/recept te bestellen.
Behandeling, vergoeding en afspraken:

Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak, u heeft hiervoor een verwijzing van uw huisarts nodig voor de Gespecialiseerde GGZ.

De behandeling valt onder de basisverzekering en wordt door de zorgverzekeraars vergoed, na inhouding van uw eigen risico, voor 2023 minimaal € 385 , of hoger als u voor een hoger eigen risico heeft gekozen. 


Tarieven:


Onze tarieven voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – BR/REG-22137b. 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_658427_22/


Voor afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt €50 in rekening gebracht.


Lidmaatschappen / registraties:

AGB psychiater Roosenboom: 03059929

AGB Praktijk Roosenboom: 03072481


Big registratie arts: 49032244201

Big registratie psychotherapeut: 19032244216

Kwaliteitsstatuut:

In onderstaand kwaliteitsstatuut is te lezen hoe de we kwaliteit borgen van de individuele behandeling volwassen SGGZ. Sinds 1 januari 2017 is het nodig dat iedere individuele behandelaar, binnen een vrijgevestigde praktijk, volgens een dergelijk kwaliteitsstatuut werkt.

download hierPrivacy Statement:

download hier

Een probleem of klacht:

Klachtenprocedure:

Mocht u een klacht hebben over inhoudelijke zaken of bejegening, dan stel ik het op prijs, dat u dat in eerste instantie met mij bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet gaan, of onbevredigend uitpakken, dan kunt u terecht bij de klachtenregeling van: 

download hier
 

bottom of page